Vs Häst i balans

Foder- och hästrådgivning

Välkommen!

Jag som driver Vs Häst i Balans heter Veronica Abrahamsson och är utbildad

husdjursagronom vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. 

Jag erbjuder oberoende foder- och hästrådgivning. Att jag är oberoende rådgivare innebär att jag inte är knuten till något företag som säljer t.ex. foder, utrustning eller system för hästhållning. Den rådgivning jag ger grundar sig på vetenskaplig kunskap i kombination med praktisk erfarenhet.

För mig är det väldigt viktigt att arbeta med helheten i hästhållningen och att skapa en förståelse för att alla delar är viktiga. Sund hästhållning, bra utfodring, varierad träning och friskvård gör att vi får hållbara hästar som mår bra. Vi är ansvariga för att hästen ska kunna leva ett, för den så naturligt liv som möjligt i det system som vill håller den i. För att möjliggöra detta behöver vi har stor respekt och förståelse för hästens naturliga beteende och fysiologi. 

Min verksamhet utgår från Möcklö utanför Karlskrona.

Följ gärna Vs Häst i balans på Facebook för aktuella uppdateringar, erbjudande och utfodrings- och hästrelaterad information.