Vs Häst i balans

Foder- och hästrådgivning

Hästhållning

Hästhållning är ett brett område som i stort sett innefattar allt som har att göra med hur vi hanterar och håller våra hästar. I allt vi gör med hästarna måste vi påminna oss om att hästen är just en häst och inte en människa vilket betyder att den inte fungerar som oss, varken fysiologiskt eller psykologiskt. Det är lätt hänt att vi förmänskliga våra hästar vilket förr eller senare leder till problem för hästen. För att undvika detta är det otroligt viktigt att vi lär oss så mycket som möjligt om hur hästen fungerar, dess naturliga beteende och dess behov. Hästen domesticerades för ca 6 000 år sedan. Studier har visat att inga beteenden har försvunnit eller tillkommit sedan dess. Aveln har dock gjort att frekvensen av vissa beteenden förändrats men de utförs fortfarande på samma sätt. 

Vi måste alltid sätta hästens välbefinnande i centrum, vilket innebär att vi måste tillmötesgå hästens naturliga beteende i största möjlig mån. Hästens välbefinnande får inte stå tillbaka för våra egna intressen och mål. Vi måste hela tiden fråga oss hur hästen påverkas av hur vi t.ex., fodrar, tränar och håller dem. Tar vi hänsyn till hästens naturliga beteende får vi friska och välmående hästar. Om hästens välbefinnande däremot får stå tillbaka för våra egna intressen och mål kommer det uppstå problem som resulterar i att hästens hälsa äventyras.