Vs Häst i balans

Foder- och hästrådgivning

Mitt namn är Veronica Abrahamsson och jag är utbildad husdjursagronom vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. År 2012 tog jag ut min agronomexamen, men även en Master's degree in Animal Science.  

Jag har alltid haft ett stort intresse för hästar och från tidig skolålder tillbringade jag större delen av min fritid i ridskolestallet på Karlskrona Lyckå Ridklubb. Efter studenten utbildade jag mig till hästmassör och blev diplomerad massageterapeut för häst vid Svensk Terapeut Utbildning (STUAB) 2005. Efter utbildningen till hästmassör arbeta jag med hästar på heltid under nio månader vid en hästanläggning i Svenljunga. Tiden i Svenljunga var väldigt lärorik och jag fick en god inblick i vad som krävs för att driva ett företag med många hästar i olika åldrar och utbildningsnivå. 

Min vision med mitt arbete tillsammans med hästarna är att skapa förståelse för hur viktigt det är att se helheten i hästhållningen. Jag tycker det är otroligt viktigt att veta bakgrunden till varför man gör på ett visst sätt oavsett om det gäller ridning, utfodring, hästhållning etc. Först när man vet varför och kan kombinera det med kunskapen om hur hästen är uppbyggd och hur den fungerar, både fysiologiskt och beteendemässigt, kan man ta ställning till om exempelvis en viss träningsmetod eller utfodring är bra eller dålig.

Nedan finns en redogörelse för de häst- och hästrelaterade kurser som jag gått under min utbildning till agronom. 

- Grundläggande och tillämpad etologi 7,5 hp

- Husdjurens anatomi och fysiologi, 25 hp

- Hästens utfodring 7,5 hp

- Fodersäkerhet och mikrobiologi 5 hp

- Näringsfysiologi och foder 15 hp

- Hästens biologi och användning 15 p (The biology and use of the horse)

- Besättningsutredning (hästgård) 10 hp

- Djurmiljö och byggnadsfunktion 15 hp

- Kandidatarbete 15 hp – ”Effekten av rollkur på hästens rörelsemönster och
 välfärd”

- Examensarbete 30 hp (masternivå) – ”Begränsning av äthastighet och foderkonsumtion genom att
 försvåra hästens intag av grovfoder”.