Vs Häst i balans

Foder- och hästrådgivning

Priser

OBS! 
Från och med 2020-03-01 har en del priser justerats. 


Kontroll/beräkning av foderstat med gårdsbesök

800 kr per häst inkl. en uppföljning via e-post/telefon

Kontroll/beräkning av foderstat via e-post

500 kr per häst inkl. en uppföljning via e-post/telefon

Viktminskningsprogram med gårdsbesök

800 kr per häst inkl. en uppföljning via e-post/telefon

Gårdsbesök för utredning av problem i hästhållning

1200 kr per häst inkl. en uppföljning via e-post/telefon

Kontroll/beräkning av foderstat med ett gårdsbesök och sedan 1 års fri rådgivning och korrigering av foderstat via e-post

1500 kr per häst

Kotroll/beräkning av foderstat via e-post och sedan 1 års fri rådgivning och korrigering av foderstat via e-post

1000 kr per häst

Rådgivning kring utfodring och hästhållning som inte innefattar foderstatsberäkning, t.ex. hjälp att välja grovfoder utifrån näringsanalyser.

150 kr per påbörjad 30 min. 

Enstaka frågor kring utfodring och hästhållning via e-post

Kostnadsfritt

Föreläsningar och kurser

750 kr per timme 

Kontakta mig för priser avseende rådgivning och foderstatsberäkning för fler än en häst/helt stall

Samtliga priser är inklusive moms.

Milersättning tillkommer med 20 kr/mil