Vs Häst i balans

Foder- och hästrådgivning

Kontroll/beräkning av foderstat med gårdsbesök

Hullbedömning och viktuppskattning, insamling av nödvändig information om hästen, diskussion av eventuella frågor och problem som rör utfodringen. Om det inte finns någon näringsanalys för grovfodret hjälper jag vid behov till att ta ett foderprov som kan skickas in för analys. När analyssvaren har kommit beräknar jag en foderstat till din häst. Om grovfodret behöver kompletteras för att tillmötesgå hästens näringsbehov ges fler olika alternativ med för- och nackdelar till varje fodersort. 

Kontroll/beräkning av foderstat via e-post

Om du känner att du har en bra uppfattning om i vilket hull din häst är och vad den väger kan kontroll eller beräkning av foderstat göras via e-post. Detta gäller även för dig som bor för långt bort för att ett gårdsbesök ska vara möjligt.

Den information jag behöver veta om hästen för att kunna kontrollera/beräkna foderstaten är; kön, ålder, vikt, hull, inhysningssystem (stall eller lösdrift), vilket arbete hästen utför (lätt, medel eller hårt arbete). Jag behöver även veta om det är ett dräktigt eller digivande sto eller en hingst i avel. För att beskriva vilket arbete hästen utför kan det vara bra att beskriva ungefär hur en veckas arbete bruka se ut. Jag behöver också veta om hästen är lätt-, normal-, eller svårfödd. 

Jag behöver också veta näringsvärdet på grovfodret. Utan en grovfoderanalys kan jag varken kontrollera eller beräkna en foderstat. Anledningen till detta är att grovfodret alltid ska vara basen i hästens foderstat och om man inte vet näringsvärdet på grovfodret kan man heller inte veta om hästen behöver extra foder för att tillmötesgå sitt näringsbehov. Utan en grovfoderanalys utfodrar man i blindo. Jag behöver även hästens aktuella foderstat.

Viktminskningsprogram

Detta program vänder sig till dig som har en överviktig häst som behöver gå ner i vikt. Övervikt kan leda till att hästen drabbas av en rad olika välfärdssjukdomar där fång är ett av de mest välkända sjukdomstillstånden. Att banta en häst är något som tar tid och måste ske långsamt. Men med ett viktminskningsprogram, där hästen bantas under kontrollerade former tillsammans med ett sunt träningsupplägg, är det fullt möjligt att få hästen att gå ner i vikt. Jag kommer ut till stallet för att göra en hullbedömning och viktuppskattning av hästen och därefter lägger jag upp ett viktminskningsprogram där en ny foderstat beräknas och tips på träningsupplägg ges. Vi diskuterar övervikt och fetma hos hästar och går igenom hästens fodersmältningsfysiologi. 

Frågor kring utfodring av hästar

Har du mer allmänna frågor kring utfodring av hästar eller bara undrar över någon specifik sak som rör utfodringen av din häst är du välkommen att höra av dig med din fråga via e-post. Rådgivningen via e-post är kostnadsfri och jag återkommer med svar på frågan så fort jag kan. Allmänna frågor som kan vara av intresse för andra hästägare och hästintresserade kommer att publiceras i bloggen (dock anonymt).

Hästhållning

Har du problem med något i hästhållningen? Är din häst stressad, har den problem med magen eller beteendestörningar, så som krubbitning, träätning, vävning etc. eller har den kanske attitydproblem? Många av de uppräknade problemen kan avhjälpas med rätt typ av utfodring, social kontakt och en ökad möjlighet till rörelse. Genom att besöka ditt stall och föra en diskussion om hästhållningen kan jag hjälpa till att förbättra er situation vilket oftast resulterar i att problem som beskrivits ovan försvinner. Jag går igenom vad som är viktigt att tänka på i hästhållningen för att få en häst som är frisk och mår bra och som klarar av att prestera.

Finns det intresse för att lära sig mer om att hålla hästar i olika typer av lösdriftsystem jämfört med den traditionella hästhållningen i ensambox informerar jag gärna om för- och nackdelar med de olika systemen. Jag kan även visa på olika metoder och lösningar för att förlänga hästens ättid, vilket är positivt för hästen på många olika sätt.

Föreläsningar och kurser

Jag kommer gärna ut och föreläser om ni är en grupp som vill lära er mer om utfodring av hästar eller hästhållning. Föreläsningarna utformas efter önskemål och tidigare erfarenheter. 

Jag erbjuder även kurs där man får lära sig grunderna i foderstatsberäkning.