Vs Häst i balans

Foder- och hästrådgivning

Utfodring

Ett bra grovfoder (hö, hösilage, ensilage men även halm) är grunden i all utfodring av hästar och ska utgöra större delen av hästens foderstat, gärna hela. Detta oavsett ålder, ras eller prestationsnivå. Kraftfoder ska endast användas om grovfodret inte räcker för att tillgodose hästens energi- och näringsbehov och i så liten mängd som möjligt. Det är värt att lägga lite tid och energi på att hitta ett bra grovfoder som passar just din häst, inte bara för hästens skull men även för plånbokens skull. 

Det finns dock något som är viktigare än grovfoder och det är VATTEN! Se alltid till att din häst får i sig tillräckligt med vatten. Hästen ska helst erbjudas fri tillgång till vatten. Är det inte möjligt måste hästen få möjlighet att dricka sig otörstig minst två gånger dagligen, jämt fördelat över dygnet. Det är viktigt att tänka på att vattnet behöver vara av en god hygienisk kvalitet. Om hästen ges vatten i vattenkopp måste flödet kontrolleras så att det inte är för lågt. Flödet bör ligga mellan 6-8 liter per minut. Vintertid är det extra viktigt att tänka på att hästen får i sig tillräckligt med vatten. Studier har visat att hästar väljer tempererat vatten om de får välja. Vattenbrist ökar risken för kolik men påverkar även t.ex. foderkonsumtionen, mjölkproduktionen hos digivande ston och prestationsförmågan hos hårt arbetande hästar negativt. Bete innehåller ca 80 % vatten, hösilage ca 30-50 % och hö ca 16 % vatten. Kraftfoder innehåller ännu mindre vatten än hö. 

Vad är då ett bra grovfoder?

Vad som är ett bra grovfoder till en typ av häst kan vara ett sämre till annan. För att grovfodret ska kunna utgör hela eller större delen av hästens foderstat behöver grovfodrets näringsvärde passa ihop hästens näringsbehov. En häst som endast utför lätt arbete och/eller är lättfödd behöver ett grovfoder med lägre energi- och näringsinnehåll än en högpresterande häst. Avelston (i slutet av dräktigheten och under laktationen) och unghästar behöver ett energirikt grovfoder som dessutom innehåller mer protein jämfört med ett grovfoder avsett för vuxna hästar.

Då grovfodrets energi- och näringsvärde varierar stort mellan olika partier är det nödvändigt att göra en näringsanalys på det foderparti man har tänkt att använda. Annars vet man inte om grovfodret är lämpligt eller inte. Man kan inte genom att enbart titta på grovfodret uppskatta innehållet av energi och näring. Det är viktigt att grovfodret har en hygiensikt bra kvalitet, vilket innebär att det t.ex. inte ska vara angripet av mögel.

Hur vet man om grovfodret räcker som enda foder?

Genom att göra en näringsanalys på grovfodret får man reda på hur mycket energi och näring grovfodret innehåller. Med hjälp av näringsanalysen och hästens energi- och näringsbehov (beräknas utifrån givna parametrar) kan man sedan beräkna en foderstat till hästen. Då ser man om man behöver komplettera foderstaten med mineraler och/eller kraftfoder. 

Varför är grovfodret så viktigt?

Hästens mag- tarmkanal och naturliga födosöksbeteende talar om för oss varför grovfodret är så viktigt.

Hästen är ursprungligen ett stäpplevande och gräsätande flyktdjur vars beteendet och mag- tarmkanal har utformats för att den ska kunna överleva på näringsfattigt gräs. Detta har inte förändrats trots att vi idag håller hästar under helt andra förhållanden än vad de levde under i frihet. Om hästen själv får välja ägnar den sig åt födosök större delen av dygnet (ca 14-18 timmar/dygn), vilket ses både hos hästar som går på bete och hästar som står på stall med fri tillgång till grovfoder.

Hästen har en liten magsäck, kort tunntarm och STOR grovtarm (blindtarm och tjocktarm) vilket återspeglar hästens ätbeteende. Den lilla magsäcken talar om för oss att hästen ska äta lite och ofta och den stora grovtarmen talar om att hästen är skapt för att äta en fiberbaserad diet (grovfoder). Den är inte skapt för att äta stora mängder spannmålsbaserade kraftfoder. Stärkelsen i spannmålen bryts ner i tunntarmen och hästens förmåga att bryta ner stärkelse är begränsad till följd av tunntarmens längd men även då de stärkelsenedbrytande enzymer är få. 

En häst som inte ges tillräckligt med grovfoder mår inte bra vilket påverkar dess välfärd negativt. Hästen riskerar att drabbas av en rad olika problem t.ex. stress som kan leda till beteendestörningar och aggressivt beteende, kolik, magsår och obalans i mag- och tarmkanalen, vilket visar sig som lös avföring.